För att börja dansa Lindy Hop behövs ingen tidigare erfarenhet och inte heller någon danspartner. Anmälan är obligatorisk för att vi ska kunna garantera ett ungefärligt lika antal följare/förare. Anmäler sig fler av den ena kategorin dansare kommer vi att placera er på kölista och ta in er efterhand fler anmäler sig, ev. även efter första kurstillfället. Det är inte nödvändigt att anmäla sig i par, under kurserna byter vi partner ofta så att alla skall få dansa med alla. Att anmäla sig tillsammans med någon (som dansar den andra rollen, d.v.s. förare om du är följare och vice versa) kan innebära förtur om det är ojämnt antal förare/följare anmälda till kursen. Är du osäker på vilken kurs du ska gå, kontakta någon av kursledarna. Alla kurser innebär minst 12 kurstillfällen.

Inga aktiviteter eller artiklar hittade